જામનગર : જાણો ત્રણ વાગ્યા સુધીમાં જિલ્લામાં કેટલું મતદાન થયું ??

0
258

જામનગર : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ જિલ્લા, તાલુકા અને એક સિક્કા નગરપાલિકાની સામાન્ય મતદાન ચાલી રહ્યું છે. જિલ્લાભરમાં નાગરિકો ઉત્સાહથી મતદાન કરી રહ્યા છે.

મતદાન પ્રક્રિયાના અડધા સમય વીત્યાને આઠ કલાક બાદ એટલે કે ત્રણ વાગ્યા સુધીમાં એકંદરે સરેરાશ 45 ટકા ઉપરાંત મતદાન થયું છે. જો કે તંત્ર દ્વારા સતાવાર આંકડા એક વાગ્યા સુધીના જાહેર કરાયા છે.

જિલ્લા પંચાયત અને છ તાલુકા પંચાયત અને એક નગરપાલિકામા એક વાગ્યા સુધી નીચે મુજબનું વોટિંગ થયું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here