આ કલાકારે તીખા શબ્દોમાં કહ્યું ‘આમાં પબુભાની મર્દાનગી છે જ નઈ’

0
1045

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here