ચૂંટણી: SSTએ રોકડ સહિત 1.68 કરોડનો મુદ્દામાલ પકડી પાડ્યો

0
684

ગુજરાતવિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૨ નું મતદાન તા. ૦૧/૧૨/૨૦૨૨ (પ્રથમ ચરણ) તથા તા. ૦૫/૧૨/૨૦૨૨ (દ્વિતીય ચરણ) રોજ યોજાનાર છે. તા. ૦૩/૧૧/૨૨થી આદર્શ આચાર સંહિતા(Model Code of Conduct) અમલમાં આવતા ચૂંટણી પ્રક્રિયા મુક્ત અને ન્યાયી વાતાવરણમાં યોજાયા તે હેતુસર કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા અંગે ની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યભરમાં કાર્યરત sst દ્વારા 1.68 કરોડનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરાયો છે. જુદી જુદી ટિમો દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી આ મુજબ છે.

ગુજરાત નશાબંધી અધિનિયમ,૧૯૪૯ અન્વયે રાજયમાં તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૨ થી તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૨સુધી કુલ૨૯,૮૪૪ કેસો કરવામાં આવેલ છે જેમાં ૨૪,૭૧૦ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. ઉપરોક્ત કેસોમાં ૨૪,૭૫,૬૫૦ રૂ. નો દેશી દારૂ ૧૩,૨૬,૮૪,૨૧૬ રૂ. નો ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ (IMFL) તથા ૧૭,૬૭,૪૧,૧૩૨ રૂ. અન્ય ચીજ-વસ્તુઓ સાથે કુલ રૂપિયા ૩૧,૧૯,૦૦,૯૯૯/- નો મુદ્દામાલ પકડવામાં આવેલ છે.

રાજ્યમાંCriminal Procedure Code, 1973હેઠળ ૨,૬૦,૭૦૩ કેસો,Gujarat Prohibition Act, 1949હેઠળ ૩૦,૦૫૧ કેસો,Gujarat Police Act, 1951હેઠળ ૭૧કેસો તથાPASA Act, 1985હેઠળ ૩૨૯ કેસો એમ વિવિધ કલમો હેઠળ કુલ૨,૯૧,૧૫૪અટકાયતી પગલાંઅંગેની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

રાજ્યમાં કુલ ૫૫,૬૪૦પરવાના ધરાવતા હથિયાર ધારકો પાસેથી કુલ જમા ૫૧,૧૨૬ (૯૧.૮૮%)હથિયારો જમા લેવામાં આવેલ છે તથા અન્ય બાકીના હથિયારો જમા લેવાની કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે.

રાજ્યમાંThe Arms Act, 1959 હેઠળ ૭૮ગેરકાયદેસર હથિયાર, ૩૫૪ ગેરકાયદેસર દારૂગોળા તથા ૧૫૦ ગ્રામ વિસ્ફોટક પદાર્થજમા કરવામાં આવેલ છે.

રાજ્યમાંNDPS Act, 1985 હેઠળ કુલ ૩૯ કેસો નોંધી,કુલ ૬૧,૯૨,૭૭,૩૦૯/- નો ૧૪૬૦.૯૮૯૫ કિ.ગ્રા.નો NDPS પદાર્થ પકડવામાં આવેલ છે.

7.રાજ્યમાં હાલ ૧૪૦ આંતરરાજ્ય ચેક પોસ્ટ કાર્યરત છે. Static Surveillance Teamsદ્વારા 56,270/- રૂ. નો IMFL,3,430/- રૂ. નો દેશી દારૂ, 1,53,00,000/- રૂ. ના ઘરેણાં, 92,84,730/- રૂ.ની રોકડ રકમ તથા 14,61,700/- રૂ. ની અન્ય ચીજ વસ્તુઓ સાથે કુલ રૂ. 1,68,21,400/- નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરેલ છે. Flying Squads દ્વારા 11,242/-રૂ. નો IMFL,500/- રૂ. નો દેશી દારૂ, 1,41,15,940/- રોકડ રૂપિયા (Cash) તથા 8,58,000/- રૂ. ની અન્ય ચીજ વસ્તુઓ સાથે કુલ રૂ. 1,49,85,682/- નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરેલ છે.Local Police દ્વારા 3,08,71,000/-રોકડ રૂપિયા (Cash), 3,54,14,237/- રૂ. ના ઘરેણાં,61,92,87,199/- રૂ. ના NDPS પદાર્થો તથા 74,33,924/- રૂ. ની અન્ય ચીજ વસ્તુઓ સાથે કુલ રૂ. 69,30,06,360/- નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવેલ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here