બિલીંગ કૌભાંડ : એક જ ગ્રુપના બે બ્રાસ એકમો સહીત ત્રણ પેઢીમાં જીએસટીની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી

0
2016

જામનગર : જામનગરના દરેડ જીઆઇડીસી વિસ્તારના ૧૦મી તારીખે સેન્ટ્રલ જી.એસ.ટી. ની અલગ અલગ બે ટીમો ત્રાટકી હતી, અને બ્રાસ ના મોટા ઉદ્યોગ ગ્રુપના જુદા-જુદા બે એકમો સહિતની ત્રણ પેઢીમાં બિલિંગ કૌભાંડના સંદર્ભમાં તપાસણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સતત બે દિવસના સર્ચ ઓપરેશન પછી જીએસટીના અધિકારીઓ ત્રણેય પેઢીમાંથી ચોપડા સહિતનું થોક બંધ સાહિત્ય કબજે કરીને સાથે લઈ ગયા છે. ઉપરાંત તે પેઢીને સંલગ્ન એક ટ્રાન્સપોર્ટ કંપનીના ગોડાઉનમાં પણ ચકાસણી હાથ ધર્યા પછી કેટલોક બ્રાસપાર્ટનો તૈયાર માલ સિઝ કરી દેવાયો છે.

મુંબઈની બ્રાસના ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલી એક પેઢીમાં તાજેતરમાં સેન્ટ્રલ જીએસટીની ટીમ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. જેમાં બિલિંગ કૌભાંડ સામે આવ્યું હતું, અને તેના તાર જામનગરના એક બ્રાસ ઉદ્યોગકારના ગ્રુપના અલગ અલગ બે એકમો સાથે જોડાયા હોવાનું ધ્યાનમાં આવ્યું હતું.  જેથી સેન્ટ્રલ જી.એસ.ટી.ની ટીમ દ્વારા તપાસનો દોર જામનગર સુધી લંબાવ્યો હતો. ગત ૧૦મી તારીખે રાજકોટ તરફથી અલગ અલગ બે ટુકડીઓ જામનગરના દરેડ જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં આવી પહોંચી હતી, અને એક બ્રાસ ના ઉદ્યોગકાર ના ગ્રુપના અલગ-અલગ બે એકમો ઉપર સામૂહિક રીતે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર પછી બ્રાસપાર્ટ અને અન્ય એક પેઢી કે જેની સાથે જોડાયેલી હતી, તેમાં પણ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જામનગરની જી.એસ.ટી.ની ટુકડીની પણ મદદ લેવામાં આવી હતી. સતત બે દિવસ સુધી ચાલેલા સર્ચ ઓપરેશન પછી ઉપરોક્ત ત્રણેય  એકમોમાં બે સ્થળે તેના માલિક હાજર ન હતા, જેથી તેઓને જીએસટી સમક્ષ હાજર થવા માટેની નોટિસ ઇશ્યુ કરી દેવામાં આવી છે. જ્યારે ત્રણેય પેટીમાંથી ચોપડાઓ સહિતનું સાહિત્ય કબજે કરી લેવાયું ક્સછે અને જીએસટી ની ટીમ સાથે લઈ ગઈ છે. આ ઉપરાંત સેન્ટ્રલ જીએસટી ની ટીમની તપાસણી અને આર્થિક તેમજ માલસામાનની લેવડ-દેવડના વ્યવહારો ની ચકાસણી માં જામનગરની એક ટ્રાન્સપોર્ટ ની પેઢી માં તૈયાર માલ સપ્લાય કરવા માટે મોકલ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. જેથી જામનગરની એક ટ્રાન્સપોર્ટ ની પેઢી ના ગોડાઉનમાં જીએસટી ની ટુકડી પહોંચી ગઈ હતી, અને ત્યાં પણ સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ટ્રાન્સપોર્ટ ના માલિક હાજર ન હતા, પરંતુ એક ટ્રકમાં બ્રાસ ના પાર્સલો મૂકવામાં આવેલા હતા. જે ઉપરોક્ત પેઢી ના સંદર્ભ માં આવેલા હોવાનું ધ્યાનમાં આવ્યું હતું. જેથી તે તમામ પાર્સલ ને નીચે ઉતારી હાલ સિઝ કરીને રાખી દેવામાં આવ્યા છે, અને તેના બિલ વગેરે સાથે ટ્રાન્સપોર્ટરને હાજર થવા ફરમાન કરાયું છે. સેન્ટ્રલ જીએસટી ની ટીમ દ્વારા સમગ્ર મામલાની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કર્યા પછી કેટલી જીએસટી ની ચોરી કરવામાં આવી છે, અથવા તો બિલિંગ કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે, તેની વિગતો હવે પછી જાહેર કરવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here